BISKUPI ŁOMŻYŃSCY

MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY

2011 - obecnie

Biskup Janusz Stepnowski

Biskup Janusz Stepnowski ur. się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w parafii pw. Nawiedzenia NMP – Fara, s. Alfreda i Stefanii z d. Marchewka. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 - 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany - w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła - do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 1 czerwca 1985 roku z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie (Hiszpania) - Wydział Prawa Kanonicznego, które ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. pracował w Watykanie (22 lata). Dnia 11 listopada 2011 r. mianowany Biskupem Łomżyńskim; uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej – 18 grudnia 2011 r.

1996 - 2011

Biskup Stanisław Stefanek

Urodzony 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim, wyświęcony na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym 28 czerwca 1959 roku w Poznaniu; mianowany Biskupem pomocniczym w Szczecinie 4 lipca 1980 roku; konsekrowany przez Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego 24 sierpnia 1980 roku w katedrze szczecińskiej. Od 1993 roku dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW). Dnia 26 października 1996 mianowany Biskupem Łomżyńskim, objął diecezję w kanoniczne posiadanie 28 października 1996, z końcem roku 2011 Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej.

1982 - 1996

Biskup Juliusz Paetz

Urodzony 2 lutego 1935 roku w Poznaniu, wyświęcony na kapłana 28 czerwca 1959 roku w Archikatedrze Poznańskiej; mianowany Biskupem Łomżyńskim 20 grudnia 1982 roku, konsekrowany 6 stycznia 1983 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice Św. Piotra w Watykanie; 11 kwietnia 1996 mianowany Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim.

1969 - 1982

Biskup Mikołaj Sasinowski

Urodzony 16 października 1909 roku, wieś Mieczki, parafia Puchały, Diecezja Sejneńska czyli Augustowska, od 1925 roku Diecezja Łomżyńska; wyświęcony na kapłana 28 marca 1936 roku; mianowany Biskupem Łomżyńskim 19 marca 1970 roku; zmarł 6 września 1982 roku; pochowany w Katedrze Łomżyńskiej.

1949 - 1969

Biskup Czesław Falkowski

Urodzony 28 listopada 1887 roku w Warszawie; wyświęcony na kapłana 26 lipca 1910 roku w Insbrucku dla Archidiecezji Mohylewskiej; mianowany Biskupem Łomżyńskim 24 lutego 1949 roku; zmarł 25 sierpnia 1969 roku; pochowany w Katedrze Łomżyńskiej.

1926 - 1948

Biskup Stanisław Kostka Łukomski

Urodzony 21 października 1874 roku, wieś Borek, parafia Sadki w Archidiecezji Gnieźnieńskiej; wyświęcony na kapłana 24 lutego 1898 roku; mianowany Biskupem Pomocniczym Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego 8 marca 1920 roku, Biskupem Łomżyńskim 24 czerwca 1926 roku; zmarł 28 października 1948 roku; pochowany w Katedrze Łomżyńskiej.

1925 - 1926

Biskup Romuald Jałbrzykowski

Urodzony 7 lutego 1876 roku, wieś Łętowo Dąb, parafia Kołaki, Diecezja Sejneńska czyli Augustowska, od 1925 roku Diecezja łomżyńska; wyświęcony na kapłana 9 marca 1901 roku; mianowany Biskupem Pomocniczym Biskupa Sejneńskiego 29 lipca 1918 roku; Biskupem Łomżyńskim 15 grudnia 1925 roku, Arcybiskupem Metropolitą Wileńskim 24 czerwca 1926 roku; w Białymstoku od 15 lipca 1945 roku; zmarł 19 czerwca 1955 roku, pochowany w Katedrze Białostockiej.
logo.png

jest czynne we wtorki, czwartki i soboty
od godziny 11.00 do 18.00.

Copyright © MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY. 2024. All Rights Reserved.

Muzeum Diecezjalne w Łomża