HISTORIA PROJEKTU

MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY

Historia projektu

"Renowacja zabytkowych obiektów kultury oraz rozbudowa Muzeum Diecezjalnego w ramach kompleksu "Narew" to projekt, który jako Beneficjent realizowała diecezja łomżyńska."
W ramach projektu do realizacji przewidziano i zrealizowano:

A - remont części zabytkowej, istniejącej sali widowiskowej przy Liceum i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (obiekt wpisany do rejestru zabytków) wraz z wyposażeniem oraz jej rozbudową w zakresie dostosowania do potrzeb nowoczesnego multimedialnego Centrum Kultury (foyer, sala multimedialna, węzeł sanitarny, szatnia, parking); sala multimedialna zostanie wyposażona w meble oraz sprzęt multimedialny; Centrum będzie odpowiednio zabezpieczone na wypadek zagrożeń (ppoż, włamanie, inne); zostanie zapewniona dostępność Centrum dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach) poprzez wybudowanie odpowiednich podjazdów oraz windy.
B - budowę Muzeum Diecezjalnego w ramach rozbudowy istniejącego obiektu oraz jego wyposażenie; w muzeum zostanie umieszczona ekspozycja prezentująca dzieje Łomży na tle historii diecezji łomżyńskiej oraz eksponaty związane z dziejami diecezji; zostaną przygotowane i wyposażone sale ekspozycyjne oraz zaplecze muzealne; muzeum zostanie wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia eksponatów na wypadek zagrożeń; zostanie zapewniona dostępność muzeum dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach) poprzez wybudowanie odpowiednich podjazdów oraz windy.
C - wymianę posadzki w piętnastowiecznej Katedrze p.w. Św. Michała Archanioła (obiekt wpisany do rejestru zabytków), przygotowanie w prawej nawie katedry prezentacji historii Łomży, w tym historii kościoła katedralnego (pierwotnie, od XV w. miejskiego kościoła parafialnego, od pocz. XX w. katedralnego)

Cały projekt pochłonął dużo środków materialnych, ale i tych duchowych, które były potrzebne, aby to przedsięwzięcie w pełni mogło być zrealizowane.
Ks. Tomasz Grabowski
logo.png

jest czynne we wtorki, czwartki i soboty
od godziny 11.00 do 18.00.

Copyright © MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY. 2024. All Rights Reserved.

Muzeum Diecezjalne w Łomża