OFERTA EDUKACYJNA

MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY

OFERTA EDUKACYJNA

Serdecznie zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Oferta edukacyjna jest skierowana wyłącznie do grup zorganizowanych i obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu sztuki, kultury i konserwacji zabytków. Sukcesywnie w naszej ofercie będą pojawiały sie nowe propozycje. Celem lekcji muzealnych jest pogłębienie tematów i przedstawienie ich dzieciom, młodziezy, dorosłym w przystepnej formie, aby każdy mógł coś dla siebie zapamietać. Oferujemy miłą obsługę z merytorycznym przygotowaniem i ciekawym przedstawieniem tematu. W czasie lekcji opiekunowie mogą skorzystać z przerwy na "małą czarną", aby podziwiać zgromadzone w muzeum eksponaty. I tak proponujemy:
single image

1. Zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego z przewodnikiem:

poznajemy najciekawsze muzealne obiekty, wiele z nich kryje swoje prywatne tajemnice a nawet bardzo pikantne historie o namietnej milości. Warto zapoznać się z tym co kryją muzealne ściany, ponieważ piękno owych przedmiotów pozostaje w sercu na zawsze. (czas na poznanie zbiorów i krótkie opowieści o najciekawszych obiektach razem ze słowną zgadywanką to 50 minut)

2. Zwiedzanie indywidualne
z przewodnikiem audio:

czas zwiedzania w zależności od indywidualnych potrzeb.
single image
single image

3. Lekcja o szatach liturgicznych:

przedstawienie najważniejszych szat liturgicznych, zaprezentowanie historii stroju liturgicznego, pokazanie na wybranych eksponatach, rozróżnianie kolorów szat liturgicznych w zalezności od okresu w roku, teologiczna wymowa stroju duchownego. (czas zajęć 45 minut)

4. Lekcja o naczyniach i sprzętach liturgicznych:

uczestnicząc w nabożeństwach widzimy naczynia i sprzety liturgiczne, a jednak często nie znamy ich wymowy teologicznej czy też konkretnego zastosowania. Lekcja ta ma pomóc w zrozumieniu czym są i do czego służą wybrane liturgiczne sprzety, w jakich okolicznościach ich się używa i jaka jest historia ich używania. W przystępny sposób siegamy do źródeł wiary. (czas zajęć 45 minut)
single image
NIEDŁUGO W NASZEJ OFERCIE POJAWIĄ SIĘ NOWE TEMATY,

A TYMCZASEM CZEKAMY NA MIŁYCH GOŚCI . . .
logo.png

jest czynne we wtorki, czwartki i soboty
od godziny 11.00 do 18.00.

Copyright © MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY. 2024. All Rights Reserved.

Muzeum Diecezjalne w Łomża