LEKCJE MUZEALNE Z MKiDN

MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY

MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY

LEKCJE MUZEALNE Z MKiDN

Oferta lekcji z programu dofinansowanego przez MKiDN 2016-2017

Dawno, dawno temu … w pracowni rzeźbiarza

W trakcie zajęć najmłodsi goście Muzeum przeniosą się do warsztatu rzeźbiarza sprzed wieków. Poznają materiały i narzędzia, które potrzebne były mu w pracy, dowiedzą się, kto pracował razem z mistrzem i jak cienki był płatek złota potrzebny do pozłocenia rzeźby. Na koniec każdy zadecyduje o kolorach średniowiecznej rzeźby.

Łomża w dawnych wiekach

W trakcie zajęć odnajdziemy zabytki związane z dawną Łomżą. Poznamy pojęcia fara, fundator, nastawa ołtarzowa, sobór. Dowiemy się kto stale zamieszkiwał miasto, kto w nim pracował, a kto do niego przyjeżdżał tylko okazjonalnie.

Rzemieślnik, artysta i konserwator

Zajęcia poświęcone będą powstawaniu dzieł sztuki sakralnej w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz opiece nad zabytkowym dziedzictwem. W trakcie spotkania nauczymy się rozróżniać pojęcia rzemieślnik i artysta, poznamy terminy cech, majstersztyk, renowacja, konserwacja. W ramach zajęć praktycznych zaprojektujemy szyld gotyckiego rzeźbiarza i logo współczesnego konserwatora.

Kalejdoskop barw

W trakcie zajęć poszukamy kolorów jakimi posługiwali się dawni artyści i dowiemy się jak przygotowywano farby. Poznamy symbolikę poszczególnych barw i odpowiemy sobie na pytanie dlaczego w Muzeum tak dużo jest złota.

Zabytkowy kościół – ciężar czy wyzwanie?

W czasie spotkania przyszli księża dowiedzą się jak dbać o zabytki będące własnością parafii: jak zabezpieczyć obraz, rzeźbę, malowidło ścienne i cały budynek kościelny. Omówiona zostanie także współpraca właściciela zabytku z urzędem konserwatorskim, konserwatorem diecezjalnym i konserwatorami zabytków. Na przykładach eksponatów z Muzeum Diecezjalnego omówione zostaną problemy i efekty konserwacji obrazów, rzeźb i wyrobów złotniczych.

Skarby Muzeum Diecezjalnego w Łomży

W zbiorach Muzeum Diecezjalnego znajdują się perły rzeźby gotyckiej, interesujące obrazy malarzy warszawskich i lokalnych, wyjątkowej klasy wyroby złotnicze oraz szaty liturgiczne wykonane z bogatych tkanin pochodzących z manufaktur europejskich. W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócimy na zabytki pochodzące z Łomży i jej najbliższych okolic.
logo.png

jest czynne we wtorki, czwartki i soboty
od godziny 11.00 do 18.00.

Copyright © MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY. 2024. All Rights Reserved.

Muzeum Diecezjalne w Łomża